• /´stouidʒ/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự xếp gọn; sự được xếp
  Sự xếp hàng hoá dưới tàu
  Nơi xếp hàng, kho xếp hàng, chỗ xếp
  Hàng hoá xếp vào, lượng hàng hoá xếp vào
  Cước xếp hàng hoá

  Chuyên ngành

  Giao thông & vận tải

  sự bốc xếp hàng hóa (tải trọng)

  Hóa học & vật liệu

  cước xếp hàng

  Kinh tế

  cách xếp hàng hóa
  phí xếp hàng hóa trên tàu, xe

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X