• /´stouə¸wei/

  Thông dụng

  Danh từ

  Người đi tàu thủy lậu vé, người đi máy bay lậu vé

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  đi lậu vé
  hành khách đi lậu vé
  sự/người đi chui

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X