• (đổi hướng từ Strafing)
  /stra:f/

  Thông dụng

  Danh từ

  (từ lóng) sự bắn phá, sự oanh tạc
  Sự khiển trách, sự quở trách; sự mắng như tát nước vào mặt; sự quất túi bụi

  Ngoại động từ

  (từ lóng) bắn phá, oanh tạc (bằng hoả lực)
  Khiển trách, quở trách; mắng như tát nước vào mặt; quất túi bụi

  Hình Thái Từ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X