• /´strægliη/

  Thông dụng

  Cách viết khác straggly

  Tính từ

  Rời rạc, lộn xộn, không theo hàng lối
  Rải rác lẻ tẻ
  straggling villages
  làng mạc rải rác đây đó
  Bò lan um tùm (cây)

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  cắt rãnh
  sự phân hai

  Điện lạnh

  độ tản mạn
  sự tản mạn

  Kỹ thuật chung

  phân tán
  rải rác
  rời rạc
  sự khuếch tán
  sự phân tán

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X