• (đổi hướng từ Villages)
  /ˈvɪlɪdʒ/

  Thông dụng

  Danh từ

  Làng, xã (ở nông thôn)
  Dân làng (cộng đồng những người sống ở đó)
  (từ Mỹ, nghĩa Mỹ) chính quyền xã

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  làng
  health-resort village
  làng an dưỡng
  historic village
  làng lịch sử
  holiday village
  làng nghỉ
  olympic village
  làng olimpic
  ring-pattern village development
  sự xây dựng làng hình tròn
  spindle-pattern village development
  sự xây dựng làng hình thoi
  village hall
  đình làng
  village of circular development
  làng bao
  village of circular development
  làng xây (thánh) vòng
  village of compact development
  làng xây tập trung
  village of ribbon development
  làng xây theo tuyến
  village road
  đường làng
  village square
  quảng trường (ở) làng
  làng (xóm)

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  noun
  city , town

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X