• /´streitənə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Máy (bàn, bộ phận) rắn

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  Bàn nắn, máy nắn, bộ phận nắn

  Cơ khí & công trình

  khuôn nắn thẳng
  máy nắn sửa

  Xây dựng

  dụng cụ nắn thẳng

  Kỹ thuật chung

  máy nắn thẳng
  bar straightener
  máy nắn thẳng phôi thanh
  rail straightener
  máy nắn thẳng ray
  wire straightener
  máy nắn thẳng dây

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X