• /reil/

  Thông dụng

  Danh từ

  Tay vịn, lan can, chấn song (lan can, cầu thang..), thành (cầu tàu...); lá chắn (xe bò...)
  Hàng rào, ( số nhiều) hàng rào chấn song
  (ngành đường sắt) thanh ray, đường ray, đường xe lửa
  off the rails
  trật đường ray; (nghĩa bóng) hỗn loạn, lộn xộn; hỏng, không chạy tốt (máy...)
  to go by rail
  đi xe lửa
  (kiến trúc) xà ngang (nhà)
  Cái giá xoay (để khăn mặt...)
  thin as a rail
  gây như que củi
  go off the rails
  (thông tục) hỗn loạn
  Trở nên điên rồ, trở nên mất trí

  Ngoại động từ

  Làm tay vịn cho, làm lan can cho
  Rào lại; làm rào xung quanh
  to rail in (off) a piece of ground
  rào một miếng đất lại
  Gửi (hàng hoá) bằng xe lửa; đi du lịch bằng xe lửa
  Lắp đường ray

  Danh từ

  (động vật học) gà nước

  Nội động từ

  Chửi bới, măng nhiếc, xỉ vả
  to rail at (against) someone
  chửi bới ai
  to rail at fate
  than thân trách phận

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  a Nếu bạn thấy từ này cần thêm hình ảnh, và bạn có một hình ảnh tốt, hãy thêm hình ảnh đó vào cho từ.

  Nếu bạn nghĩ từ này không cần hình ảnh, hãy xóa tiêu bản {{Thêm ảnh}} khỏi từ đó".BaamBoo Tra Từ xin cám ơn bạn !

  Ray, tay vịn, xà ngang
  Dải

  Cơ khí & công trình

  bao lơn

  Giao thông & vận tải

  tay vịn (đóng tàu)

  Xây dựng

  đố (cửa sổ)
  tường chắn bảo vệ

  Kỹ thuật chung

  đường ray
  bearing rail
  đường ray có nền tựa
  bridge rail
  đường ray cầu trục
  continuous rail strings
  chùm đường ray liên tục
  crane rail
  đường ray cần cẩu
  crane rail
  đường ray cần trục
  guard rail
  đường rầy phụ
  guiding rail
  đường ray (hướng)
  main rail
  đường ray chính
  main rail
  đường ray cố định
  mine rail
  đường ray ở mỏ
  rail capacity
  dung lượng đường ray
  rail cramp
  đinh quặp đường ray
  rail fastening
  sự bắt chặt đường ray
  rail fastening
  sự kẹp chặt đường ray
  rail foot
  khổ đường ray
  rail gage
  khổ đường ray
  rail gripper
  kẹp đường ray (của máy trục chạy ray)
  rail head
  sự kiểm tra đường ray
  rail joint
  mối nối đường ray
  rail laying
  sự đặt đường ray
  rail mounted multi-bucket excavator
  máy đào nhiều gàu trên đường ray
  rail slipper
  guốc hãm trượt đường ray
  rail spike
  đinh cố định đường ray
  rail track development
  sự mở đường (ray)
  rail transport
  vận tải (trên) đường ray
  rail-grinding car
  toa dọn đường (ray)
  rail-laying equipment
  máy đặt đường ray
  rail-mounted excavator
  máy đào trên đường ray
  rail-mounted shovel loader
  máy bốc xếp trên đường ray
  resilient rail
  đường ray đàn hồi
  safety rail
  đường ray an toàn
  superelevation of exterior rail
  sự nâng cao của ray ngoài (ở chỗ đường ray vòng)
  thermal rail welding
  sự hàn đường ray bằng nhiệt
  third rail
  đường ray thứ ba
  track rail
  đường rầy
  đường sắt
  blind rail
  cầu cân đường sắt
  by rail
  bằng đường sắt
  cabin system on rail
  hệ thống trạm trên đường sắt
  cogged rail
  đường sắt răng cưa
  cupped rail
  cầu cân đường sắt
  damaged rail
  cầu cân đường sắt
  double-track rail
  đường sắt hai luồng
  elbow rail
  ray khuỷu (đường sắt)
  franco on rail
  miễn cước phí đường sắt
  funicular rail
  đường sắt kiểu dây treo
  high rail
  cầu cân đường sắt
  joint free rail
  cầu cân đường sắt
  jointed rail
  cầu cân đường sắt
  light rail transit
  đường sắt đô thị nhẹ
  low rail
  cầu cân đường sắt
  rail bed
  nền đường sắt
  rail jack
  kích đường sắt
  rail joint
  đầu mối đường sắt
  rail safety
  an toàn đường sắt
  rail track
  tuyến đường sắt
  rail traffic
  giao thông đường sắt
  rail transport
  sự vận tải đường sắt
  rail weigh bridge
  cầu cân đường sắt
  rail-transit
  đường sắt nội đô
  railway bridge, rail bridge
  cầu đường sắt
  railway rail
  ray đường sắt
  receiving rail
  cầu cân đường sắt
  relayer rail
  cầu cân đường sắt
  reversing rail
  đường sắt đảo chiều
  ribbon rail
  cầu cân đường sắt
  road-rail bridge
  cầu đường sắt
  running rail
  cầu cân đường sắt
  scrap rail
  cầu cân đường sắt
  service kinked rail
  cầu cân đường sắt
  short welded rail
  cầu cân đường sắt
  single-track rail
  đường sắt một luồng
  small rail
  đường sắt hẹp
  stock rail
  cầu cân đường sắt
  tee rail
  cầu cân đường sắt
  transport by rail and road
  vận tải đường sắt và đường bộ
  welded rail
  cầu cân đường sắt
  lan can
  giằng
  ray
  ray đường sắt
  ray, lan can, thanh ngang

  Giải thích EN: 1. a steel bar laid upon crossties to provide track for flange-wheeled vehicles.a steel bar laid upon crossties to provide track for flange-wheeled vehicles.2. a bar placed between posts, used as a barrier.a bar placed between posts, used as a barrier.3. the chain or inner surface of a crawler.the chain or inner surface of a crawler.

  Giải thích VN: Một thanh thép được đặt lên các nền để tạo đường cho các phương tiện có bánh có gờ nổi. Một thanh được đặt giữa các cột trụ, được dùng như một rào cản. 3. dây xích hay bề mặt trong của một dây xích.

  tay vịn
  tay vịn (cầu thang)
  tay vịn cầu thang
  hand rail
  tay vịn (cầu thang)
  thanh ngang
  lock rail
  thanh ngang đố khóa
  middle rail
  thanh ngang giữa
  middle rail
  thanh ngang giữa cửa
  middle rail (midrail)
  thanh ngang giữa cửa
  sash rail
  thanh ngang khung cửa sổ
  top rail
  thanh ngang trên cùng

  Kinh tế

  dàn treo
  bleeding rail
  dàn treo tách huyết
  conveyor rail
  dàn treo chuyển tải con thịt
  dressing rail
  dàn treo để pha con thịt
  floating rail
  dàn treo di động cắt con thịt
  hanging rail
  dàn treo (để bảo quản giò)
  moving rail
  dàn treo chuyển tải con thịt
  overhead rail
  dàn treo (để bảo quản giò)
  retaining rail
  dàn treo để bảo quản thịt
  ribbing rail
  dàn treo để bảo quản con thịt
  ribbing rail
  dàn treo để xẻ tư con thịt
  ring rail
  dàn treo vòng tròn
  shackle return rail
  dàn treo quay vòng
  skinning rail
  dàn treo lột da con thịt
  sticking rail
  dàn treo tách huyết
  storage rail
  dàn treo bảo quản con thịt
  đường ray
  brush rail
  đường ray chuyển làm sạch lông
  ex rail
  giá giao hàng tại đường ray
  rail age
  tuổi của đường ray
  rail inspection
  sự theo dõi con thịt trên đường ray
  đường sắt
  British Rail
  Công ty Đường sắt Anh
  by rail
  bằng đường sắt
  carriage by rail
  vận chuyển bằng đường sắt
  free on rail
  giao tại đường sắt
  ocean and rail
  đường biển và đường sắt
  rail and air
  vận tải đường sắt và đường không
  rail and ocean
  vận tải đường sắt và đường biển
  rail and truck
  vận tải đường sắt và đường xe tải
  rail and truck
  vận tải đường sắt và xe tải
  rail and waterway
  vận tải đường sắt và đường thủy
  rail carrier
  người chuyên chở đường sắt
  rail transport
  vận tải đường sắt
  shipped by rail
  chở bằng đường sắt
  transport by rail
  vận tải đường sắt
  transport goods by rail
  chở hàng bằng đường sắt
  đường sắt có răng
  xà ngang

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X