• /´streitnis/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự thẳng (của một con đường)
  Sự thẳng thắn, sự chân thật

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  độ thẳng

  Cơ - Điện tử

  Error creating thumbnail: Unable to create destination directory
  độ thẳng (của trục)

  Cơ khí & công trình

  độ thẳng
  axial straightness
  độ thẳng của trục

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X