• /'æksiəl/

  Thông dụng

  Tính từ

  (thuộc) trục; quanh trục
  axial symmetry
  sự xứng đối qua trục
  axial vector
  vectơ trục

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  (thuộc) trục

  Cơ - Điện tử

  (adj) chiều trục

  Cơ khí & công trình

  dọc theo trục
  thuộc về trục

  Xây dựng

  chiều trục
  dọc trục
  axial compression
  nén dọc trục
  axial deformation
  biến dạng dọc trục
  axial displacement
  chuyển vị dọc trục
  axial elongation
  độ giãn dọc trục
  axial expansion
  độ giãn dọc trục
  axial extension test
  thí nghiệm kéo dọc trục
  axial flow
  dòng chảy dọc trục
  axial reinforcing bar
  thanh cốt thép dọc trục
  axial stiffness
  độ cứng dọc trục
  axial strain
  biến dạng dọc trục
  axial surcharge
  hoạt tải dọc trục
  axial tension
  kéo dọc trục

  Điện lạnh

  theo trục

  Kỹ thuật chung

  hướng tâm
  axial flow
  dòng chảy hướng tâm
  axial flux
  dòng hướng tâm
  hướng trục
  axial armature
  phần ứng hướng trục
  axial blower
  máy quạt hướng trục
  axial blower
  quạt hướng trục
  axial centrifugal compressor
  máy nén ly tâm hướng trục
  axial clearance
  khe hở hướng trục
  axial compressor
  máy nén hướng trục
  axial eccentricity
  độ lệch tâm hướng trục
  axial fan
  quạt hướng trục
  axial flow
  dòng chảy hướng trục
  axial flow
  luồng chảy hướng trục
  axial flow compressor
  máy nén dòng hướng trục
  axial flow compressor
  máy nén tuabin hướng trục
  axial flow compressor
  máy nén turbin hướng trục
  axial flow fan
  quạt hướng trục
  axial flow fan [ventilator]
  quạt hướng trục
  axial flow pump
  máy bơm dòng hướng trục
  axial flow ventilator
  quạt hướng trục
  axial flow wheel
  guồng dòng hướng trục
  axial flux
  dòng chảy hướng trục
  axial force
  lực hướng trục
  axial load
  tải trọng hướng trục
  axial magnification
  độ phóng đại hướng trục
  axial plunger pump
  bơm pittông hướng trục
  axial pump
  máy bơm dòng hướng trục
  axial slab interferometry
  đo giao thoa bản hướng trục
  axial thrust
  áp lực hướng trục
  axial turbo machine
  máy nén dòng hướng trục
  axial turbo machine
  máy nén tuabin hướng trục
  axial turbo machine
  máy nén turbin hướng trục
  guide vane axial flow fan
  quạt hướng trục có cánh dẫn hướng

  Địa chất

  (thuộc) trục, quanh trục

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X