• /´streinə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Dụng cụ để kéo căng
  (nhất là trong từ ghép) cái lọc, thiết bị để lọc chất lỏng
  a tea-strainer
  một cái lọc trà

  Chuyên ngành

  Môi trường

  bộ lọc kiểu lưới
  lồng chắn rác

  Vật lý

  cấu kéo (cái) sàng
  gương sen

  Y học

  cái lọc

  Kỹ thuật chung

  bộ lọc
  đồ gá kéo căng
  dụng cụ căng
  lưới chắn rác
  lưới lọc
  feed strainer
  lưới lọc nước (cung) cấp
  cút chữ Y
  Y strainer
  lưới lọc dầu

  Kinh tế

  giá lọc
  sàng
  vibrating strainer
  sàng lắc
  vibrating strainer
  sàng rung
  sự lọc thô
  thùng lọc

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X