• /strætidʤist/

  Thông dụng

  Danh từ

  Nhà chiến lược; người giỏi về chiến lược (nhất là (quân sự))

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  nhà chiến lược

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X