• /strest/

  Kỹ thuật chung

  căng
  self-stressed state
  trạng thái tự căng
  stressed due to bending
  trạng thái căng do uốn
  chịu ứng suất
  stressed skin panel
  màng chịu ứng suất
  stressed skin panel
  tấm rất mỏng chịu ứng suất
  stressed zone
  vùng chịu ứng suất
  dự ứng lực

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X