• /strai´eiʃən/

  Thông dụng

  Cách viết khác striature

  Danh từ

  Đường kẻ sọc, đường kẻ vằn, nếp nhăn
  Sự có kẻ vằn, sự có kẻ sọc; sự có nếp nhăn

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  hình vân
  hình sọc
  sự có vân
  sự tạo sọc
  sự tạo vằn

  Kỹ thuật chung

  sự kẻ sọc
  sự tạo rãnh
  vết khía

  Kinh tế

  độ rạch
  độ rãnh
  tính phân lớp (hạt tinh bột)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X