• /strikl/

  Thông dụng

  Danh từ

  Que gạt (đấu, thùng đong thóc)
  Đá mài

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  đá mài
  làm khuôn bằng dưỡng
  gạt
  gạt bằng

  Kinh tế

  nấu cô (đường)
  xả đường non từ nồi nấu đường

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X