• /´straik¸baund/

  Thông dụng

  Tính từ

  Bị tê liệt vì đình công (không thể hoạt động được vì có bãi công)
  a strikebound town
  một thành phố bị tê liệt vì đình công

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  bị tê liệt vì bãi công
  bị tê liệt vì đình công
  đình đốn do bãi công

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X