• /´striηinis/

  Thông dụng

  Danh từ

  Tính chất giống như dây, tính chất như sợi dây
  Sự có xơ (quả đậu..)
  Tính dai; sự có thớ, sự có sợi (thịt)
  Tính quánh (hồ, keo...)

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  độ nhầy
  độ quánh
  độ xơ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X