• /'strʌktʃərəl/

  Thông dụng

  Tính từ

  (thuộc) cấu trúc; khung của một cấu trúc
  structural mechanics
  cơ học xây dựng
  structural steel
  thép để xây dựng

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  cấu tạo
  kết cấu
  kiến trúc
  structural elevation
  kiến trúc nâng
  structural high
  đới nâng kiến trúc

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X