• /ˌɛləˈveɪʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự nâng lên, sự đưa lên, sự giương lên; sự ngẩng lên; sự ngước lên
  Sự nâng cao phẩm giá
  (quân sự) góc nâng (góc giữa nòng súng và đường nằm ngang)
  Độ cao (so với mặt biển)
  (kỹ thuật) mặt; mặt chiếu
  Tính cao cả, tính cao thượng, tính cao nhã (văn)

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  Sự nâng, sự đưa lên, góc nâng, phép chiếu thẳnggóc

  Hóa học & vật liệu

  dâng
  capillary elevation
  dâng mao dẫn

  Toán & tin

  sự đưa lên, sự nâng lên; độ; phép chiếu thẳng góc
  front elevation
  mặt trước
  side elevation
  mặt bên

  Xây dựng

  cốt xây dựng
  điểm độ cao
  độ chênh cao
  mặt thẳng đứng
  sự trục tải

  Điện lạnh

  trắc diện

  Kỹ thuật chung

  hình chiếu đứng
  chiều cao
  elevation head
  chiều cao cột áp
  cốt
  cột
  nâng
  angle of elevation
  góc nâng
  elevation angle
  góc nâng
  elevation angle scintillation
  sự nhấp nháy của góc nâng
  elevation correction
  điều chỉnh góc nâng
  elevation error
  sai số góc nâng
  elevation plant
  thiết bị nâng
  elevation pointing angle
  góc nâng ngắm bằng
  elevation-angle error
  sai số góc nâng
  geometric orbit elevation
  góc nâng quỹ đạo hình học
  horizon elevation angle
  góc nâng chân trời
  individual elevation
  sự nâng riêng lẻ
  main beam elevation angle
  góc nâng búp chính
  main beam elevation angle
  góc nâng thùy chính
  minimum usable angle of elevation
  góc nâng tối thiểu dùng được
  molecular elevation of boiling point
  sự nâng điểm sôi do phân tử
  self-elevation floating platform
  sàn nổi tự nâng
  shot elevation
  độ nâng của chất nổ
  street elevation
  sự nâng mặt phố
  structural elevation
  khối nâng cấu tạo
  structural elevation
  kiến trúc nâng
  terrestrial elevation angle
  góc nâng trên mặt trời
  zero elevation
  độ nâng lên bằng không
  độ cao
  độ nhô
  mặt cắt đứng
  mặt chiếu

  Giải thích EN: In an engineering drawing, the front, rear, or side view(s) of a structure.

  Giải thích VN: Trong vẽ kỹ thuật: đó là mặt trước, sau và bên của vật thể.

  lateral elevation
  mặt chiếu bên
  mực nước dâng
  sự nâng
  individual elevation
  sự nâng riêng lẻ
  molecular elevation of boiling point
  sự nâng điểm sôi do phân tử
  street elevation
  sự nâng mặt phố
  sự nâng lên
  sự tăng
  trắc dọc

  Địa chất

  độ cao, mốc độ cao, hình chiếu trước, hình chiếu thẳng đứng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X