• Xây dựng

  bộ phận kết cấu
  securing of structural member
  sự gia cố bộ phận kết cấu
  cấu kiện kết cấu
  cấu kiện xây lắp
  chi tiết kết cấu

  Kỹ thuật chung

  cấu kiện
  non-structural member
  cấu kiện không chịu lực
  securing of structural member
  sự cố định cấu kiện
  chi tiết liên kết
  chi tiết nối

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X