• /´strʌtiη/

  Hóa học & vật liệu

  hệ thanh tựa

  Xây dựng

  hệ cột
  hệ thanh giằng (giũa các đầu sàn)
  hệ thống giằng
  sự chống đỡ (xà dọc mái)

  Kỹ thuật chung

  chống
  strutting head
  đầu chống
  strutting head
  thanh ngang chống
  strutting piece
  thanh chống chéo
  giằng
  hệ thanh giằng
  sự giằng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X