• /sʌb´kritikəl/

  Thông dụng

  Tính từ

  Dưới (chưa tới) giới hạn

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  cận tới hạn
  trước tới hạn
  subcritical flow
  dòng trước tới hạn

  Kỹ thuật chung

  dưới tới hạn
  subcritical depth
  chiều sâu dưới tới hạn
  subcritical mass
  khối lượng dưới tới hạn
  subcritical pressure
  áp suất dưới tới hạn
  subcritical reaction
  phản ứng dưới tới hạn
  subcritical speed
  tốc độ dưới tới hạn
  subcritical state
  trạng thái dưới (tới) hạn
  subcritical temperature
  nhiệt độ dưới tới hạn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X