• /depθ/

  Thông dụng

  Danh từ

  Chiều sâu, bề sâu, độ sâu; độ dày
  the depth of a river
  chiều sâu của con sông
  a well five meters in depth
  giếng sâu năm mét
  atmospheric depth
  độ dày của khí quyển
  (từ lóng) sự sâu xa, tính thâm trầm (của tư tưởng...); tầm hiểu biết, năng lực, trình độ
  a man of great depth
  người có trình độ hiểu biết sâu
  to be out of one's depth
  (nghĩa bóng) bị ngợp; quá năng lực; không với tới được; quá tầm hiểu biết
  to be beyond one's depth
  quá khả năng, quá sức mình
  Chỗ sâu, chỗ thầm kín, đáy, chỗ tận cùng
  in the depth of one's heart
  trong thâm tâm, tận đáy lòng
  in the depth(s) of winter
  giữa mùa đông
  in the depths of despair
  trong cơn tuyệt vọng
  a cry from the depths
  tiếng kêu từ đáy lòng
  sự sâu sát
  ( số nhiều) vực thẳm

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  độ sâu
  depth of an element
  độ cao của một phần tử
  critical depth
  độ sâu tới hạn
  hydrraulic mean depth
  độ sâu thuỷ lực trung bình
  skin depth
  (vật lý ) độ sâu của lớp ngoài nhất
  true eritical depth
  độ sâu tới hạn thực


  Xây dựng

  bề dầy

  Kỹ thuật chung

  chiều cao
  beam of constant depth
  dầm có chiều cao không đổi
  construction depth
  chiều cao cấu tạo
  depth (ofarch)
  chiều cao vòm
  depth (ofbeam)
  chiều cao dầm
  depth (ofdam)
  chiều cao đập
  depth (ofdyke)
  chiều cao đê
  depth (ofembankment)
  chiều cao nền đắp
  depth (oftruss)
  chiều cao dàn
  depth below pitch line
  chiều cao chân răng
  depth of beam
  chiều cao dầm
  depth of beam
  chiều cao rầm
  depth of column
  chiều cao cột
  depth of girder
  chiều cao mặt cắt rầm
  depth of girder
  chiều cao rầm
  depth of tooth
  chiều cao răng
  depth varied
  chiều cao thay đổi
  effective depth
  chiều cao có hiệu
  effective depth at the section
  chiều cao có hiệu của mặt đất
  floor depth
  chiều cao sàn
  form depth
  chiều cao tờ giấy
  girder depth
  chiều cao dầm
  overall depth of member
  chiều cao toàn bộ của cấu kiện
  overall depth of section
  chiều cao tổng thể của tiết diện
  page depth
  chiều cao trang
  profile depth
  chiều cao gai vỏ xe
  registered depth
  chiều cao hầm hàng đăng ký (kết cấu tàu)
  working depth of teeth
  chiều cao làm việc của răng
  chiều dày
  ballast depth
  chiều dày nền đá ba-lát
  depth of shell
  chiều dày vỏ
  depth of steel gird or corrugated steel plank
  chiều dày của lưới thép hoặc tấm thép lượn sóng
  depth of stratum
  chiều dày địa tầng
  subsiding soil depth
  chiều dày (lớp) đất lún sụt
  chiều dày (vỉa)
  độ cao
  độ dày
  độ sâu

  Kinh tế

  độ đậm (của màu sắc. . .)
  độ dày
  độ sâu

  Địa chất

  độ sâu, chiều sâu, chiều dày

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X