• Thông dụng

  Danh từ

  Ký hiệu, chữ viết quanh chữ cái; chỉ số dưới dòng

  Toán & tin

  chỉ số dưới

  Giải thích VN: Trong xử lý văn bản, đây là một con số hoặc một chữ cái được in hơi thấp hơn dòng chữ in.

  SBCS (subscriptcharacter)
  ký tự chỉ số dưới
  section subscript
  đoạn chỉ số dưới
  subscript character (SBS)
  ký tự chỉ số dưới

  Kỹ thuật chung

  chỉ số dưới dòng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X