• /'sekʃn/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự cắt; chỗ cắt
  (viết tắt) sect phần cắt ra; đoạn, khúc, phần
  Bộ phận; nhóm tách biệt nằm trong khối lớn dân chúng
  a discontented section of the army
  một bộ phận bất mãn trong quân đội
  Khu, khu vực (của một tổ chức..)
  Tiết đoạn (một quyển sách)
  Mục (của tài liệu..)
  (từ Mỹ, nghĩa Mỹ) mảnh đất rộng một dặm vuông (bằng 640 mẫu Anh khoảng 260 hécta); khu vực của thành phố
  the business section
  khu vực kinh doanh
  Mặt cắt, tiết diện
  vertical nb section
  mặt cắt đứng
  horizontal section
  mặt cắt ngang
  Phân chi (đơn vị phân loại dưới giống, trên loài)
  (quân sự) tiểu đội
  (sinh vật học) lát cắt
  microscopic section
  lát cắt để nhìn qua kính hiển vi
  Tầng lớp nhân dân
  he was popular with all section and classes
  ông ấy được mọi tầng lớp, mọi giai cấp yêu mến
  (y học) quá trình cắt, quá trình tách (cái gì) bằng phẫu thuật; mẩu cắt

  Ngoại động từ

  Sắp thành chương, chia thành phần; chia thành khu
  (y học) cắt, tách (mô..)

  Hình Thái Từ

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  Mặt cắt, tiết diện, phần,đoạn, đoạn cắt ra

  Mặt cắt, tiết diện, phần,đoạn, đoạn cắt ra

  Cơ khí & công trình

  mẫu mài

  Giao thông & vận tải

  khu đoạn
  khu gian
  clear (section)
  giải phóng khu gian
  clear the block section
  giải phóng khu gian đóng đường
  relaying section
  khu (gian) đường sắt đang sửa chữa
  section block
  khu gian đóng đường
  track section
  khu gian đường sắt
  track section under repair
  khu gian đường sắt đang sửa chữa

  Hóa học & vật liệu

  một đoạn

  Toán & tin

  đoạn cắt

  Giải thích VN: Là một dạng đối tượng trong ARC/INFO, là một thành phần của mô hình dữ liệu route-system. Đây là cấu trúc cơ sở của route-systems giống như đường là thành phần tạo nên cấu trúc cơ sở của vùng (polygon). Đoạn cắt là một đường hoặc một phần của đường, được dùng để định nghĩa route. Xem thêm SEC.

  phân đoạn, phần
  sự (tương) giao

  Xây dựng

  biên dạng
  deformed section
  miền biến dạng
  strain of the fibre on the section
  biến dạng của các thớ trên mặt cắt
  transversal section
  biên dạng ngang
  khúc ống
  đoạn đo
  đoạn đườn sắt
  đơn nguyên (nhà)
  mặt cắt, phần cắt

  Giải thích EN: A distinct part of a larger whole, especially one that is cut off or separated from the whole; specific uses include: a topographical measure of land, equal to one square mile or 640 acres, one thirty-sixth of a township.

  Giải thích VN: Một phần riêng biệt của một lỗ lớn hơn, đặc biệt là phần được cắt rời hay tách từ một lỗ. Cách dùng riêng: một chuẩn trắc đạc đất, bằng 1 dặm vuông hay 640 mẫu Anh, 1/36 kích thước một quận.

  Phần/ Tiết diện

  Giải thích EN: 1. A distinct part of a larger whole, especially one that is cut off or separated from the whole; 2. specific uses include:a representation of something (suchas a building) as if cut by a vertical plane..

  Giải thích VN: 1. Một phần riêng biệt của một khối tổng thể đặc biệt là một phần được cắt khỏi khối tổng thể///2. Một thể hiện của một vật (như là một ngôi nhà) như thể bị cắt bởi một mặt phẳng thẳng đứng.

  tuyến cắt

  Y học

  cắt rạch (trong phẫu thuật)
  cưỡng chế nhập viện
  lát cắt (trong xem xét dưới kính hiền vi)

  Kỹ thuật chung

  bộ phận
  chassis section
  bộ phận khung xe
  collapsible section
  bộ phận gấp xếp được
  drive section
  bộ phận kéo
  experimental section
  bộ phận thí nghiệm
  generator section
  bộ phận sinh hơi
  ice bank section
  bộ phận trữ (nước) đá
  ice bank section
  bộ phận trữ đá
  intermediate section of rotary kiln
  bộ phận trung gian của lò quay
  multicylinder dryer section
  bộ phận máy sấy nhiều trục
  phosphate section
  bộ phận xử lý phôtphat
  prefabrication and assembly section
  bộ phận lắp ghép chế tạo sẵn
  receiving section
  bộ phận nhận
  regenerating heat exchanger section
  bộ phận trao đổi nhiệt tái sinh
  rotary kiln driving section
  bộ phận dẫn động của lò quay
  spillway section
  bộ phận tràn của đập
  cắt
  chia thành đoạn
  công đoạn
  blanking section
  công đoạn chuẩn bị phôi
  drying section
  công đoạn sấy
  công trường
  khâu
  dryer section
  khâu sấy khô
  filter section
  khâu lọc
  L-section
  khâu chữ L
  low-pass section
  khâu thông thấp
  pi section filter
  bộ lọc khâu pi
  single section filter
  bộ lọc một khâu
  T-section filter
  bộ lọc khâu chữ T
  transversal section
  khâu ngang
  khâu (lọc)
  khu
  khu vực
  đoạn ống
  cold section of pipeline
  đoạn ống ga lạnh
  lead in section
  đoạn ống dẫn vào
  warm section of pipeline
  đoạn ống ga nóng
  waveguide section
  đoạn ống dẫn sóng
  đoạn
  bent section
  đoạn uốn cong
  blanking section
  công đoạn chuẩn bị phôi
  blocking section
  đoạn đường sắt bị đóng
  building section
  một phân đoạn nhà
  cable section
  đoạn cáp
  center section
  đoạn canh giữa
  chimney section
  đoạn ống
  cold section of pipeline
  đoạn ống ga lạnh
  communication section
  phân đoạn truyền thông
  control section
  đoạn chương trình điều khiển
  Control Section (CSECT)
  đoạn điều khiển
  cracked section
  đoạn có vết nứt
  critical section
  đoạn (chương trình) tới hạn
  cross-section
  đoạn chéo
  CSECT (controlsection)
  đoạn (chương trình) điều khiển
  declarative section
  đoạn khai báo
  Digital Section (DS)
  phân đoạn số
  double-section duct
  dẫn hai phân đoạn
  drying section
  công đoạn sấy
  dummy section
  đoạn giả
  elementary cable section
  đoạn cáp
  elementary regenerator section
  đoạn phát lại (cơ sở)
  elementary repeater section
  đoạn chuyển tiếp (cơ sở)
  field section
  phần trường đoạn trường
  file section
  đoạn tệp
  final cooling section
  tổ làm lạnh giai đoạn cuối
  flared section
  đoạn loe
  font section
  đoạn phông chữ
  forward frame section
  đoạn khung phía trước
  fuselage non-pressurized section
  đoạn thân không tăng áp
  gradual light adaptation section
  đoạn vượt có chiếu sáng
  guyed section of mast
  đoạn cột giữ bằng dây néo
  Hypothetical Reference Digital Section (HRDS)
  đoạn số giả định chuẩn
  input section
  đoạn nhập
  input/output section
  đoạn vào/ra
  Internal Section Adaptation (ISA)
  phối hợp cung đoạn bên trong
  laminated section
  đoạn nhiều lớp
  lead in section
  đoạn ống dẫn vào
  left section
  đoạn trái
  line section digital
  đoạn đường dây bằng digital
  line section digital
  đoạn đường dây bằng số
  line-regulating section
  đoạn điều chỉnh đường dây
  local re-alignment section
  đoạn cải tuyến cục bộ
  modulation section
  đoạn biến điệu
  Multiplexer Section Protection (MSP)
  bảo vệ đoạn ghép kênh
  nonoverflow section
  đoạn (đập) không chìm
  overflow section
  đoạn đê tràn
  pay section
  đoạn khai thác
  pipeline section (betweenadjacent expansion joints)
  đoạn nối mở rộng của đường ống
  prefabricated section of mast
  đoạn cột chế tạo sẵn
  preparation section for traffic rearrangement
  đoạn chuẩn bị điều chỉnh giao thông
  regenerating heat exchanger section
  đoạn (phần) hồi nhiệt
  regenerating heat exchanger section
  đoạn trao đổi hồi nhiệt
  regenerator section
  đoạn phát lại (cơ sở)
  regenerator section
  đoạn phát sinh lại
  regenerator section
  đoạn tái sinh
  repair section of sewage system
  đoạn sửa chữa của mạng lưới thoát nước
  repeater section
  đoạn chuyển tiếp (cơ sở)
  repeater section
  đoạn khuếch đại
  repeater section
  đoạn tăng âm
  right section
  đoạn phải
  road section
  đoạn đường
  road section
  đoạn (bảo dưỡng) đường bộ
  SCT (sectioncontrol table)
  bảng điều khiển phân đoạn
  section beam
  trục phân đoạn
  section box dock
  ụ nổi phân đoạn
  section break
  dấu ngắt phân đoạn
  section control table (SCT)
  bảng điều khiển phân đoạn
  section gap
  khe phân đoạn
  section gap
  khoảng hở (khe hở) từng đoạn
  section header
  đoạn đầu trang
  section header
  tiêu đề phân đoạn
  section insulator
  sứ phân đoạn
  section insulator
  vật cách điện từng đoạn
  section layout
  bố trí đoạn
  section name
  tên phân đoạn
  section of cross connection
  đoạn giao nhau
  section of traffic convergence
  đoạn giao chéo của các luồng đường
  section subscript
  đoạn chỉ số dưới
  Section Terminating Equipment (STE)
  thiết bị kết cuối đoạn
  section warping
  sự mắc phân đoạn
  section-line bend
  đoạn uốn của mặt cắt
  slotted section
  đoạn xẻ khe
  SONET Section Terminating Equipment (ATM) (STE)
  Thiết bị kết cuối đoạn của SONET
  sound-programme circuit section
  đoạn mạch vô tuyến điện thoại
  squeeze section
  đoạn nén (ống dẫn sóng)
  straight line section
  đoạn thẳng
  tapered section
  đoạn côn
  tapered section
  đoạn hình côn
  tapered section
  đoạn thuôn
  tapered section
  đoạn vuốt thuôn
  text section info
  đoạn chữ
  tower section
  đoạn tháp
  track section
  đoạn đường ray
  traffic rearrangement road section
  đoạn đường điều chỉnh giao thông
  trailer section
  đoạn cuối của chương trình
  transforming section
  đoạn biến đổi (của ống dẫn sóng, đường truyền)
  transition section of road curve
  đoạn tránh ở chỗ ngoặt
  trial section
  đoạn thi công thử
  trial section
  đoạn thử
  warm section of pipeline
  đoạn ống ga nóng
  waveguide section
  đoạn ống dẫn sóng
  weaving section
  đoạn trộn xe
  đơn nguyên
  chimney section
  đơn nguyên ống
  fireproof section
  đơn nguyên chống cháy
  residential section
  đơn nguyên ở
  residential section block
  khối đơn nguyên ở
  serial residential section
  đơn nguyên dãy ở
  serial residential section
  đơn nguyên ở tiêu chuẩn
  lát cắt
  mảng phân đoạn
  mảnh
  slenderness ratio of composite section
  độ mảnh của tiết diện ghép
  mặt cắt
  miền
  deformed section
  miền biến dạng
  miếng
  mỏ lộ thiên
  một phần
  building section
  một phân đoạn nhà
  partial section
  mặt cắt một phần
  mục
  phần
  add-on section
  phần phụ trợ
  aft section
  phần đuôi tàu
  aft section
  phần lái tàu
  arithmetic section
  phần số học
  bent section
  phần uốn cong
  block section
  phân khu đóng đường
  block section in advance
  phân khu đóng đường phía trước
  block section in the rear
  phân khu đóng đường phía sau
  building section
  một phân đoạn nhà
  cable section
  phần cáp
  CASS (commonaddress space section)
  phần không gian địa chỉ chung
  castle section
  phần gân (thân xe)
  centre section damage
  sự hư hỏng phần giữa xe
  chamfered section
  phần côn cắt (tarô)
  chassis section
  bộ phận khung xe
  coded font section
  phần phông mã hóa
  coil section
  phần tử bối dây
  collapsible section
  bộ phận gấp xếp được
  common address space section (CASS)
  phần không gian địa chỉ chung
  common control section
  phần điều khiển chung
  communication section
  phân đoạn truyền thông
  configuration section
  phần cấu hình
  contoured diverging section
  phạm vi phân có đường viền
  control section
  phần điều khiển
  critical section
  phần (chương trình) tới hạn
  cross-road approach section
  phần dừng xe ở ngã tư
  CSECT (controlsection)
  phần (chương trình) điều khiển
  curve section of the switch
  phần cong của ray ghi
  debugging section
  phần gỡ rối
  declarative section
  phần khai báo
  deflection section of the switch
  phần chuyển vị của ghi
  deformable front section
  phần trước biến dạng được
  deformable rear section
  phần sau biến dạng được
  Digital Section (DS)
  phân đoạn số
  dogleg section
  phần uốn khúc
  double-section duct
  dẫn hai phân đoạn
  drive section
  bộ phận kéo
  DSECT (dummycontrol section)
  phần điều khiển giả
  dummy control section
  phần điều khiển giả
  dummy section
  phần giả
  elementary cable section
  phần cáp
  elementary regenerator section
  phần phát lại (cơ sở)
  elementary repeater section
  phần chuyển tiếp (cơ sở)
  evaporator section
  phần bay hơi
  executable section
  phần thực hiện được
  experimental section
  bộ phận thí nghiệm
  fall away section
  phần rời ra
  fall away section
  phần tách ra
  field section
  phần trường đoạn trường
  filter section
  phân tử lọc
  fission cross section
  tiết diện phân hạch
  flue gas test section
  phần tử khí ống khói
  font section
  phần phông chữ
  freeway road section
  phần đường đi tự do
  front nose section
  phần phía trước đầu xe
  generator section
  bộ phận sinh hơi
  helical-fin section
  phần xoắn trong ống xử lý chất lỏng
  hot section
  phần nóng (của động cơ)
  ice bank section
  bộ phận trữ (nước) đá
  ice bank section
  bộ phận trữ đá
  input section
  phần nhập
  input/output section
  phần nhập/xuất
  intermediate section of rotary kiln
  bộ phận trung gian của lò quay
  linkage section
  phần liên kết
  logic section
  phần logic
  multicylinder dryer section
  bộ phận máy sấy nhiều trục
  Multiplexer Section OverHead (MSOH)
  phần tin phụ của bộ ghép kênh
  partial section
  mặt cắt một phần
  phosphate section
  bộ phận xử lý phôtphat
  pipeline section (betweenadjacent expansion joints)
  phần nối đường ống (giữa hai phần mở rộng kề nhau)
  power section
  phần động lực (của cacte)
  prefabrication and assembly section
  bộ phận lắp ghép chế tạo sẵn
  processing section
  phần xử lý
  receiving section
  bộ phận nhận
  regenerating heat exchanger section
  bộ phận trao đổi nhiệt tái sinh
  regenerating heat exchanger section
  đoạn (phần) hồi nhiệt
  regenerator section
  phần phát lại (cơ sở)
  repeater section
  phần chuyển tiếp (cơ sở)
  report section
  phần báo cáo
  RF section
  phần RF
  RF section
  phần tần số vô tuyến
  RF section generator
  máy phát phần RF
  rotary kiln driving section
  bộ phận dẫn động của lò quay
  SCT (sectioncontrol table)
  bảng điều khiển phân đoạn
  section beam
  trục phân đoạn
  section box dock
  ụ nổi phân đoạn
  section break
  dấu ngắt phần
  section break
  dấu ngắt phân đoạn
  section control table (SCT)
  bảng điều khiển phân đoạn
  section gap
  khe phân đoạn
  section header
  tiêu đề phân đoạn
  section insulator
  sứ phân đoạn
  section name
  tên phân đoạn
  section repair
  sự phân vùng sửa chữa thân xe (làm đồng)
  section warping
  sự mắc phân đoạn
  shell section
  phần vỏ
  slotted section
  phần xẻ rãnh
  sorting section
  gian phân loại
  sorting section
  phân xưởng phân loại
  sorting-rectifying section
  chuẩn phục hồi phân loại
  spillway section
  bộ phận tràn của đập
  stress distribution diagram of cross section
  biểu đồ phân bố ứng suất của tiết diện
  subcooling section
  phần quá lạnh
  traffic stop section near pedestrian crossing
  phần dừng xe ở gần dải đi bộ
  truncated diverging section
  phạm vi phân tập cụt
  truncated diverging section
  phạm vi phân tập ngắn
  undercooling section
  phần quá lạnh
  phân đoạn
  building section
  một phân đoạn nhà
  communication section
  phân đoạn truyền thông
  Digital Section (DS)
  phân đoạn số
  double-section duct
  dẫn hai phân đoạn
  SCT (sectioncontrol table)
  bảng điều khiển phân đoạn
  section beam
  trục phân đoạn
  section box dock
  ụ nổi phân đoạn
  section break
  dấu ngắt phân đoạn
  section control table (SCT)
  bảng điều khiển phân đoạn
  section gap
  khe phân đoạn
  section header
  tiêu đề phân đoạn
  section insulator
  sứ phân đoạn
  section name
  tên phân đoạn
  section warping
  sự mắc phân đoạn
  sự phân đoạn
  thép định hình
  lightweight metal section
  thép định hình nhẹ
  lightweight section
  thép định hình nhẹ
  section wire
  dây thép định hình
  standard steel section
  mặt cát thép định hình
  standard steel section
  mặt cắt thép định hình
  steel section
  thép định hình (đóng tàu)
  vùng
  add-on section
  vùng phụ trợ
  array section
  vùng mảng
  chain section
  vùng xích
  convection section
  vùng đối lưu
  evaporating section
  vùng bay hơi
  file section
  vùng tệp
  initialization section
  vùng khởi tạo
  input-output section
  vùng vào- ra
  marked section
  vùng đã đánh dấu
  marked section declaration
  khai báo vùng đã đánh dấu
  marked section end
  kết thúc vùng đánh dấu
  marked section start
  bắt đầu vùng đánh dấu
  online test section
  vùng kiểm tra trực tuyến
  radar cross section
  vùng tín dội
  section of a test pattern
  vùng hình mũi (bia tiêu ảnh)
  section repair
  sự phân vùng sửa chữa thân xe (làm đồng)
  section-name
  tên vùng
  target cross section
  vùng tín dội
  working section
  vùng làm việc

  Kinh tế

  bộ môn
  bộ phận
  administration section
  bộ phận quản lý
  economic and financial section
  bộ phận, ban kinh tài
  general section
  bộ phận tổng vụ
  representative cross section
  bộ phận có tính đại diện
  representative cross section
  bộ phận điển hình
  representative cross section
  bộ phận tiêu biểu
  section manager
  trưởng bộ phận
  đoạn
  bleeding section
  đoạn chảy máu (gia súc)
  bleeding section
  đoạn chảy nhựa
  break section
  đoạn gãy
  flouring section
  công đoạn xay bột
  ngăn
  cooling section
  ngăn làm lạnh (tiệt trùng, thanh trùng)
  deep freeze section
  ngăn nhiệt độ thấp (trong tủ lạnh)
  forewarming section
  ngăn gia nhiệt sơ bộ
  holding section
  ngăn tạm giữ (thiết bị tiệt trùng)
  jet section
  ngăn phun (trong máy rửa chai)
  refrigerated depot section
  ngăn làm lạnh
  regenerator section
  ngăn hoàn nhiệt
  regenerator section
  ngăn tái sinh (thiết bị tiệt trùng)
  rinsing section
  ngăn tráng (trong máy rửa chai)
  sifter section
  ngăn phân loại
  sifter section
  ngăn sàng
  soaking section
  ngăn thấm nước (trong máy rửa chai)
  phân bộ
  head of section
  trưởng phân bộ
  section chief
  chủ nhiệm phân bộ
  sự cắt
  thùy nhỏ
  tổ
  tiết
  cooling section
  ngăn làm lạnh (tiệt trùng, thanh trùng)
  holding section
  ngăn tạm giữ (thiết bị tiệt trùng)
  regenerator section
  ngăn tái sinh (thiết bị tiệt trùng)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X