• /¸sʌbtə´reinjəs/

  Thông dụng

  Cách viết khác subterranean

  Tính từ

  Ngầm; ở dưới mặt đất
  (nghĩa bóng) kín, bí mật
  a subterraneous passage
  một lối đi dưới mặt đất

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  dưới đất

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X