• /¸sʌbtə´reinjən/

  Thông dụng

  Cách viết khác subterraneous

  Như subterraneous

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  ngầm (dưới đất)

  Kỹ thuật chung

  dưới đất
  subterranean storage
  sự bảo quản dưới đất
  subterranean stream
  dòng dưới đất
  subterranean water
  nước dưới đất
  subterranean water regime
  chế độ nước dưới đất

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X