• /səb´trækʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự trừ; tính trừ
  Phép trừ; quá trình trừ

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  phép trừ, sự trừ
  algebraic subtraction
  phép trừ đại số

  Xây dựng

  toán trừ

  Kỹ thuật chung

  phép trừ
  algebraic subtraction
  phép trừ đại số
  binary subtraction
  phép trừ nhị phân

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X