• Thông dụng

  Danh từ

  Sự mút, sự hút

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  hút nạp

  Toán & tin

  sự hút; sự mút; (cơ học ) lực hút

  Xây dựng

  sự cuốn theo

  Kỹ thuật chung

  hút vào
  hút
  lực hút
  sự hấp thụ
  sự hút
  sự hút vào
  sự nạp vào

  Kinh tế

  sự hút
  sự mút

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X