• /´ʃugə¸koutid/

  Thông dụng

  Tính từ
  Bọc đường
  Đường mật
  a sugar-coated promise
  một lời hứa đường mật

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X