• /ˈsuəˌsaɪd/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự tự tử; sự tự vẫn (chủ tâm tự giết mình)
  to commit suicide
  tự tử
  Hành động tự sát
  to commit political suicide
  phạm một sai lầm có tính chất tự sát về chính trị
  Người tự tử
  Sự tự sát (hành động có thể đưa đến những hậu quả nghiêm trọng cho mình)
  political suicide
  sự tự sát về chính trị (tức là hành động của một nhà (chính trị) đưa đến sự tiêu tan sự nghiệp)
  economic suicide
  sự tự sát về kinh tế (tự làm phá sản)

  Nội động từ

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) tự tử, tự vẫn

  Ngoại động từ

  Tự sát (về (kinh tế), (chính trị)..)

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X