• /sʌl´fjuərik/

  Thông dụng

  Cách viết khác sulfuric

  Tính từ

  (hoá học) xunfuric; chứa lưu hùynh hoá trị cao
  sulphuric acid
  axit xunfuric

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  có lưu huỳnh
  sunfuric
  sulphuric acid alkylation
  ankyl hóa có axit sunfuric
  sulphuric acid alkylation process
  quá trình ankyl hóa bằng axit sunfuric
  sulphuric acid treating
  sự xử lý bằng axit sunfuric

  Toán & tin

  sulfuaric

  Xây dựng

  sulfuric

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X