• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Hóa học & vật liệu

  ankyl hóa
  alkylation process
  phương pháp ankyl hóa
  alkylation process
  quá trình ankyl hóa
  alkylation reaction
  phản ứng ankyl hóa
  aluminum chloride alkylation
  ankyl hóa nhôm clorua
  catalytic alkylation
  ankyl hóa có xúc tác
  hydrofluoric acid alkylation
  ankyl hóa có axit flohiđric
  sulphuric acid alkylation
  ankyl hóa có axit sunfuric
  sulphuric acid alkylation process
  quá trình ankyl hóa bằng axit sunfuric
  thermal alkylation
  ankyl hóa nhiệt

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X