• /sʌmə´biliti/

  Toán & tin

  (giải tích ) tính khả tổng, tính khả tích
  absolute summability
  (giải tích ) tính [khả tổng; khả tích] tuyệt đối
  normal summability
  tính khả tổng chuẩn tắc
  regular summability
  tính khả tổng đều
  strong summability
  (giải tích ) tính khả tổng mạnh
  summable summability
  khả tổng; khả tích

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X