• /¸su:pə´hi:tiη/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự nung tăng nhiệt; sự tăng nhiệt

  Chuyên ngành

  Điện lạnh

  sự (gia nhiệt) quá nhiệt
  sự làm quá nhiệt

  Kỹ thuật chung

  sự nung quá nhiệt
  sự quá nhiệt

  Kinh tế

  sự phồn thịnh quá mức
  thị trường quá nóng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X