• /¸su:pə´skripʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự viết lên trên
  Chữ viết lên trên, lời viết lên trên; địa chỉ ở phong bì thư

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  địa chỉ (và) tên họ (ghi trên phong bì)
  địa chỉ ghi bên trên bức thư

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X