• (đổi hướng từ Suppurating)
  /´sʌpju¸reit/

  Thông dụng

  Nội động từ

  (y học) mưng mủ; nhiễm trùng (vết thương..)

  Hình Thái Từ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X