• Xây dựng

  sự đánh bóng bề mặt

  Kỹ thuật chung

  độ hoàn thiện bề mặt

  Giải thích EN: The degree of smoothness of a surface. Giải thích VN: Mức độ nhẵn mịn của bề mặt.

  degrees of (surface) finish
  mức độ hoàn thiện bề mặt
  lớp láng mặt
  lớp hoàn chỉnh bề mặt
  lớp hoàn thiện bề mặt

  Cơ - Điện tử

  độ bóng bề mặt

  độ bóng bề mặt

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X