• /sə:´praizd/

  Thông dụng

  Tính từ
  ( + at) ngạc nhiên
  a surprised look
  một cái nhìn ngạc nhiên
  we were surprised at the news
  chúng tôi ngạc nhiên về tin đó

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X