• Thông dụng

  Danh từ

  (giải phẫu) dây treo

  Y học

  dây chằng treo
  suspensory ligament of axilia
  dây chằng treo lách
  suspensory ligament of penis
  dây chằng treo dương vật

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X