• Thông dụng

  Cách viết khác swollen head

  Danh từ

  (thông tục) tính kiêu căng, tính tự phụ, tính tự cao tự đại

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X