• Thông dụng

  Danh từ

  (từ Mỹ, nghĩa Mỹ) (thông tục) ca đêm (từ 4 giờ chiều đến nửa đêm..)

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  ca chiều

  Kinh tế

  ca giữa (từ 15 giờ chiều đến 12 giờ khuya)
  ca giữa từ 15 giờ chiều đến 12 giờ khuya
  ca làm quay vòng

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X