• /´silvən/

  Thông dụng

  Cách viết khác silvan

  Như silvan

  Tính từ

  Thuộc rừng; gỗ

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  adjective
  forestlike , rustic , shady , wooded , woodsy , woody

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X