• /´wudi/

  Thông dụng

  Tính từ

  Có nhiều cây
  a woody hillside
  một sườn đồi lắm cây
  (thuộc) gỗ, như gỗ
  a woody tissue
  mô gỗ
  (thuộc) rừng
  a woody nook
  một góc rừng
  a woody plant
  cây rừng
  a woody plant
  một con đường rừng

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  chất gỗ
  nhiều cây
  làm bằng gỗ
  lắm rừng
  gỗ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X