• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự làm cho đồng bộ

  Điện

  việc đồng bộ hóa

  Kỹ thuật chung

  sự đồng bộ hóa
  facsimile synchronizing
  sự đồng bộ hóa fax

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X