• /fæk'simili/

  Thông dụng

  Danh từ

  Bản sao, bản chép
  reproduced in facsimile
  sao thật đúng, chép thật đúng

  Ngoại động từ

  Sao, chép

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  sao y nguyên

  Kỹ thuật chung

  fax

  Giải thích VN: Quá trình phát và thu các trang in giữa hai địa điểm bằng đường dây điện thoại. Fax là cách gọi tắt của fasimile. Máy fax cho phép bạn gởi đi bất kỳ cái gì được in hoặc viết trên giấy - bản viết tay, các mẫu báo cắt rời, các hình chụp - sau đó, máy fax ở đầu thu sẽ in lại trên giấy, do đó nó sẽ cung cấp cho bạn một bản sao giữ nguyên hình dáng, đồng thời cũng có thể fax ngược lại cho người gửi.

  Kinh tế

  bản sao chụp
  bản sao mẫu
  bản sao từ fax
  sự chụp lại
  sự sao lại

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X