• /´sindik/

  Thông dụng

  Danh từ

  Quan chức, viên chức
  Uỷ viên ban đặc trách (cạnh ban giám hiệu, ở đại học Căm-brít)

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  giám đốc công ty
  người đại diện công ty
  người đại lý, viên chức chính phủ
  người được ủy thác quản lý
  quan chức
  ủy viên ban đặc trách
  ủy viên đặc trách kinh doanh
  viên chức chính phủ
  viên trưởng quản (tài sản)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X