• /si´nɔptik/

  Thông dụng

  Tính từ

  (thuộc) bản toát yếu; tạo nên bản toát yếu
  Khái quát, tóm tắt
  (thuộc) sách Phúc âm tóm tắt

  Danh từ (như) .synoptist

  Người viết bản tóm tắt sách Phúc âm

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  sổ cái (sổ cái nhật ký)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X