• Toán & tin

  sự mô tả hệ thống

  Kỹ thuật chung

  mô tả hệ thống
  System Description Language (SDL)
  ngôn ngữ mô tả hệ thống

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X