• /sis´temik/

  Thông dụng

  Tính từ

  (sinh vật học) (thuộc) cơ thể nói chung
  Ngấm vào qua rễ, ngấm vào qua mầm (thuốc trừ sâu)

  Chuyên ngành

  Y học

  Toàn thân
  systemic circulation
  tuần hoàn toàn thân
  systemic disease
  bệnh toàn thân

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X