• /ˌsɜrkjuˈleɪʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự lưu thông
  the circulation of the blood
  sự lưu thông của máu
  Sự lưu hành (tiền tệ)
  to put into circulation
  cho lưu hành
  to withdraw from circulation
  không cho lưu hành, thu hồi
  Tổng số phát hành (báo, tạp chí...)
  Tiền, đồng tiền
  (toán học) lưu số

  Toán & tin

  (giải tích ) lưu số, lưu thông; sự tuần hoàn, sự lưu truyền
  goods circulation
  (toán kinh tế ) sự lưu chuyển hàng hoá

  Kỹ thuật chung

  lưu số
  lưu thông
  circulation area
  không gian lưu thông
  circulation road
  đường lưu thông
  circulation space
  không gian lưu thông
  goods circulation
  sự lưu thông hàng hóa
  sự lưu thông
  goods circulation
  sự lưu thông hàng hóa
  sự tuần hoàn
  air circulation
  sự tuần hoàn gió
  air circulation
  sự tuần hoàn không khí
  brine circulation
  sự tuần hoàn nước muối
  chilled-water circulation
  sự tuần hoàn nước lạnh
  circulation of the air
  sự tuần hoàn của không khí
  continuous circulation
  sự tuần hoàn liên tục
  cooled water circulation
  sự tuần hoàn nước lạnh
  cooling water circulation
  sự tuần hoàn nước giải nhiệt
  forced circulation
  sự tuần hoàn cưỡng bức
  free circulation
  sự tuần hoàn tự nhiên
  freon circulation
  sự tuần hoàn freon
  gravity circulation
  sự tuần hoàn tự nhiên
  heated air circulation
  sự tuần hoàn không khí nóng
  oil circulation
  sự tuần hoàn dầu
  secondary circulation
  sự tuần hoàn thứ cấp
  thermal circulation
  sự tuần hoàn nhiệt
  water circulation
  sự tuần hoàn nước
  tuần hoàn
  air circulation
  sự tuần hoàn gió
  air circulation
  sự tuần hoàn không khí
  air circulation
  tuần hoàn gió
  air circulation
  tuần hoàn khí
  air circulation control
  điều chỉnh tuần hoàn gió
  air circulation control
  sự điều chỉnh tuần hoàn gió
  air circulation defrosting
  phá băng bằng tuần hoàn gió
  air circulation duct
  đường ống tuần hoàn khí
  air circulation pattern
  mô hình tuần hoàn gió
  air circulation space
  không gian tuần hoàn gió
  air circulation thawing
  phá băng bằng tuần hoàn gió
  ammonia circulation
  vòng tuần hoàn amoniac
  ammonia circulation
  vòng (tái) tuần hoàn amoniac
  brine circulation
  sự tuần hoàn nước muối
  brine circulation
  tuần hoàn nước muối
  chilled-water circulation
  sự tuần hoàn nước lạnh
  chilled-water circulation
  tuần hoàn nước lạnh
  circulation (ofa liquid)
  tuần hoàn của chất lỏng
  circulation boiler
  nồi hơi kiểu tuần hoàn
  circulation brine
  nước muối tuần hoàn
  circulation circuit
  sơ đồ vòng tuần hoàn
  circulation closed piping
  đường ống tuần hoàn khép kín
  circulation flow
  dòng tuần hoàn
  circulation flow
  luồng chảy tuần hoàn
  circulation loop
  vòng tuần hoàn
  circulation lubrication
  sự bôi trơn tuần hoàn
  circulation method
  phương pháp tuần hoàn
  circulation of the air
  sự tuần hoàn của không khí
  circulation oiling
  sự bôi trơn tuần hoàn
  circulation oiling
  sự tra dầu tuần hoàn
  circulation pipe
  đường ống tuần hoàn
  circulation pipe
  ống tuần hoàn
  circulation pump
  bơm tuần hoàn
  circulation pump
  máy bơm tuần hoàn
  circulation rate of refrigerant
  tỷ số môi chất lạnh tuần hoàn
  circulation ratio
  tỷ lệ tuần hoàn
  circulation ratio
  tỷ số tuần hoàn
  circulation receiver
  bình chứa tuần hoàn
  circulation shaft
  giếng mỏ tuần hoàn
  circulation system
  hệ tuần hoàn khí
  circulation system
  hệ tuần hoàn nước
  circulation system
  hệ thống tuần hoàn
  circulation system
  hệ tuần hoàn
  circulation water
  nước tuần hoàn
  circulation-type hot water supply system
  hệ thống cấp nước kiểu tuần hoàn
  clean oil circulation furnace
  lò tuần hoàn bằng dầu sạch
  collateral circulation
  tuần hoàn bàng hệ
  continuous circulation
  sự tuần hoàn liên tục
  continuous circulation
  tuần hoàn liên tục
  coolant circulation system
  hệ tuần hoàn chất tải lạnh
  cooled water circulation
  sự tuần hoàn nước lạnh
  cooled water circulation
  tuần hoàn nước lạnh
  cooling water circulation
  sự tuần hoàn nước giải nhiệt
  cooling water circulation
  tuần hoàn nước giải nhiệt
  cross circulation
  tuần hoàn chéo
  enterohepatic circulation
  tuần hoàn ruột gan
  fetal circulation
  tuần hoàn thai nhi
  force circulation
  tuần hoàn cưỡng bức
  forced circulation
  sự tuần hoàn cưỡng bức
  forced circulation battery
  dàn tuần hoàn cưỡng bức
  forced circulation boiler
  nồi hơi tuần hoàn cưỡng bức
  forced-circulation battery
  giàn tuần hoàn cưỡng bức
  forced-circulation boiler
  lò tuần hoàn cưỡng bức
  forced-circulation boiler
  nồi hơi tuần hoàn
  forced-circulation loop
  vòng tuần hoàn cưỡng bức
  free circulation
  sự tuần hoàn tự nhiên
  free circulation
  tuần hoàn tự nhiên
  freon circulation
  sự tuần hoàn freon
  freon circulation
  tuần hoàn freon
  gas circulation loop
  vòng tuần hoàn khí
  gravity circulation
  sự tuần hoàn tự nhiên
  gravity circulation
  tuần hoàn nhờ trọng lực
  gravity circulation
  tuần hoàn theo trọng lực
  gravity circulation
  tuần hoàn tự nhiên
  heated air circulation
  sự tuần hoàn không khí nóng
  hydraulic circulation system
  hệ tuần hoàn thủy lực
  liquid circulation
  lỏng tuần hoàn
  liquid circulation
  tuần hoàn lỏng
  liquid circulation pump
  bơm tái tuần hoàn lỏng
  liquid circulation pump
  bơm tuần hoàn lỏng
  liquid coolant circulation system
  hệ (thống) tuần hoàn chất tải lỏng
  loose circulation
  tuần hoàn tự do
  lost circulation alarm
  báo động mất tuần hoàn
  mud circulation
  tuần hoàn bùn
  natural circulation boiler
  nồi hơi tuần hoàn tự nhiên
  oil circulation
  sự tuần hoàn dầu
  oil circulation
  tuần hoàn dầu
  open air circulation system
  hệ (thống) tuần hoàn không khí hở
  open air circulation system
  hệ thống tuần hoàn không khí hở
  positive circulation
  tuần hoàn cưỡng bức
  pressurized refrigerant circulation
  tuần hoàn môi chất lạnh nén
  pulmonary circulation
  hệ tuần hoàn tim - phổi
  pump circulation
  sự bơm tuần hoàn
  pump circulation
  tuần hoàn của bơm
  pump circulation system
  hệ (thống) bơm tuần hoàn
  pump circulation system
  hệ thống bơm tuần hoàn
  pump circulation system
  hệ tuần hoàn của bơm
  rate of air circulation
  tốc độ tuần hoàn khí
  rate of air circulation
  tốc độ tuần hoàn không khí
  rate of air circulation
  tỷ lệ tuần hoàn không khí
  refrigeration by circulation
  sự làm lạnh bằng tuần hoàn
  reverse circulation
  tuần hoàn ngược
  reverse circulation drill
  máy khoan tuần hoàn ngược
  secondary circulation
  sự tuần hoàn thứ cấp
  semienvelop air circulation system
  hệ (thống) tuần hoàn không khí nửa khép kín
  systemic circulation
  tuần hoàn toàn thân
  thermal circulation
  sự tuần hoàn nhiệt
  thermal circulation
  tuần hoàn nhiệt
  vaporous refrigerant circulation system
  hệ (thống) tuần hoàn hơi môi chất lạnh
  velocity of circulation
  vận tốc tuần hoàn
  water circulation
  sự tuần hoàn nước
  water circulation pump
  bơm tuần hoàn nước

  Kinh tế

  sự đối lưu
  sự lưu thông
  circulation of commodities
  sự lưu thông hàng hóa
  coin circulation
  sự lưu thông tiền đúc
  free circulation
  sự lưu thông miễn thuế
  note circulation
  sự lưu thông tiền giấy
  sự tuần hoàn
  juice circulation
  sự tuần hoàn dịch quả
  natural circulation
  sự tuần hoàn tự nhiên
  thermal circulation
  sự tuần hoàn nhiệt

  Nguồn khác

  Nguồn khác

  Địa chất

  sự lưu thông, sự tuần hoàn, sự lưu chuyển

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  noun
  blockage

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X